VISITCHAUDFONTAINE < RELIGIEUS ERFGOED < DE ABDIJ VAN BEAUFAYS

De Abdij van Beaufays

In 1123 werd het landgoed van Beaufays toegeschreven aan de geestelijken van Sint-Augustinus die er een abdij bouwden.
Van 1266 tot de Revolutie behoorde het landgoed toe aan de Sint-Lambertuskathedraal van Luik.
Toen werd het als nationaal goed verkocht en werd het privébezit.