VISITCHAUDFONTAINE < RELIGIEUS ERFGOED < DE KAPEL VAN NOTRE-DAME DE CHÈVREMONT EN HET ORATORIUM VAN HEILIGE BEGGA

De Kapel van Notre-Dame de Chèvremont en het Oratorium van Heilige Begga

De site is toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit via de Basiliekesplanade en niet via de Thier.

Het waren de Engelse jezuïeten, die door protestantse vervolging uit hun vaderland werden verdreven, die aan de basis stonden van de inrichting van deze kleine kapel waar de “Madonna” sinds 1688 wordt aangeroepen.