VISITCHAUDFONTAINE < WATERWINNING < DE OVERSTEEKPLAATS VOOR VISSEN AAN DE CASMATERIE (VAUX S/CHÈVREMONT)

De oversteekplaats voor vissen aan de Casmaterie (Vaux s/Chèvremont)

“Passe à poissons” is een oversteekplaats voor vissen op bevaarbare en onbevaarbare waterwegen. Deze inrichting op de Vesder en meer in het bijzonder op Casmaterie-niveau heeft het mogelijk gemaakt om de ecologische continuïteit (blauw stramien) voor de stroomopwaartse en stroomafwaartse mobiliteit van vissoorten te herstellen.