De Duivelsbrug

Vroeger trokken de boeren van het gehucht Ninane en de omliggende gehuchten naar de stad via de Vesdervallei. Om Chaudfontaine te bereiken was slechts één weg toegankelijk en in het midden ervan moisten ze een rudimentaire brug gebruiken.

Op een mooie ochtend merkten de boeren echter dat de betreffende brug was ingestort. Na een hele dag klagen en de situatie te hebben overwogen, besloten de wanhopige boeren tegen de avond naar huis terug te keren. Op dat moment verscheen de duivel in een draaikolk van vlammen. De boeren beefden van angst en hoorden Satan hen de volgende deal aanbieden: “Morgenochtend zal de brug herbouwd worden. Maar als compensatie vraag ik je me de ziel te geven van het eerste wezen dat de nieuwe brug zal oversteken. ”

De boeren, in wezen christenen, weigerden. De tijd verstreek en al vlug onstond er ellende. Gedreven door honger keerden de boeren terug naar de vernielde brug en sloten de deal die door Satan werd aangeboden. De volgende dag ontdekten ze de herbouwde brug en Satan die op zijn slachtoffer wachtte. Ze pleegden overleg en plaatsten dan een grote zak bij de ingang van de brug waaruit een prachtige geit ontsnapte die zich heel snel in de armen van de duivel wierp. Deze laatste keerde bedrogen en gillend terug naar het eeuwige vuur van zijn vervloekte koninkrijk.