VISITCHAUDFONTAINE < HISTORISCHE WONINGEN < DE KRUISHERENBOERDERIJ

De kruisherenboerderij

Deze boerderij is een voormalig eigendom van de Kruisheren waaraan het in 1520 werd geschonken door Jean Huwart Huwenial. Dit goed was opgenomen in de verkoop van “nationaal goed” en zal worden verkocht op 11 Ventôse van het jaar V (1 maart 1797).

Na opeenvolgende verkopen kwam het pand op 17 juli 1810 in handen van de familie Cralle. Aristide Cralle, de beroemde architect, erfde de boerderij. Hij werd in Luik geboren op 10 mei 1796 en was burgemeester van Embourg van 5 mei 1846 tot 30 oktober 1866; hij stierf in Luik op 16 november 1880.