VISITCHAUDFONTAINE < HISTORISCHE WONINGEN

Historische Woningen

Het Sauveur-huis

Het Huis van de Veerman

De Casmaterie

Het Curtius-huis

De Boerderij van Engelse Jezuïeten

De kruisherenboerderij

De Boerderij de Drie Rozen

De Mehagneboerderijen

De Maka en de Walserij van Henne