De Stalag

De Stalag werd ingehuldigd in 1960. Dit monument werd opgericht ter nagedachtenis aan de krijgsgevangenen van Stalag 1A die stierven of verdwenen in gevangenschap.