VISITCHAUDFONTAINE < GEHEUGEN EN ERFGOED

Geheugen en Erfgoed

Met een diepe eerbied voor de tragedies die zich in Chaudfontaine hebben voorgedaan, is “Geheugentoerisme” enerzijds een gelegenheid om het lijden en de beproevingen uit het verleden te herinneren en anderzijds om na te denken over het geluk om in een vreedzaam land te leven. …

HERDENKINGSPLEKKEN VAN CHAUDFONTAINE ALS “GEHEUGENBEWAARDER”

De twee grote wereldoorlogen hebben de geschiedenis van Chaudfontaine voor lange tijd veranderd. De belangrijke sporen van deze twee conflicten in de gemeente Chaudfontaine zijn vaak over het hoofd gezien, maar niettemin wel degelijk aanwezig en zeer talrijk: begraafplaatsen, forten, grafstenen, oorlogsmonumenten, straat- en pleinnamen …

Een brochure met het volledige “Herdenkingscircuit” is op aanvraag verkrijgbaar.

Het Fort van Chaudfontaine

De Militaire Begraafplaats van Chaudfontaine

Het Fort van Embourg

de Stalag