VISITCHAUDFONTAINE < HISTORISCHE WONINGEN < DE MAKA EN DE WALSERIJ VAN HENNE

De Maka en de Walserij van Henne

André Grisard, zoon van Conrard, vroeg in 1812 toestemming om zijn smederij om te vormen tot een walserij, afhankelijk van de gelegenheid, omdat de crisis de nagelindustrie hard trof.

In 1832 waren de fabrieken nog steeds in handen van André Grisard. Ten noorden van de afleidingsbaai vinden we naast de molen, gehuisvest in een bakstenen gebouw van één verdieping bedekt met riet: twee ovens, twee cilinderbalgen, twee trip- of kantelhamers die beurtelings door een waterrad van 6 meter worden aangedreven. In tijden van droogte zijn de molen en de kantelhamers buiten dienst.
.

Zijn enige dochter Marie-Anne trouwde in 1835 met Charles de Coune en bracht hem de fabriek en het ouderlijk huis in Henne. Hij stierf in 1889 en zijn oudste zoon Lambert leidde toen de fabriek.

De uitbating eindigt aan het begin van de 20e eeuw. Het gebouw werd toen bezet door spijkermakers en rond 1941 door de Pypops-zagerij. Toen ze rond 1969 haar activiteiten stopte, kwam zich daar een opslagplaats van materialen vestigen tijdens ongeveer 6 jaar. De vervallen gebouwen werden op 11 juli 1974 verkocht aan de gemeente Vaux.

Voor een paar jaar omgevormd tot een cultureel centrum, werd het vervolgens overgenomen door een particulier.