Het Sauveur-huis

Daar werden in 1676 de eerste baden gegeven. Simon Sauveur, een nederige plaatselijke boer, had het idee om voor commerciële doeleinden het hete water te gebruiken dat op verschillende plaatsen langs de rivier uitstroomde. Hij verenigde vervolgens verschillende kleine bronnen, liet baden bouwen in een schuur en “lanceerde” de eerste Chaudfontaine-baden met de hulp van een zekere dokter Chrouet.

De zieken bleven massaal naar “de Sauveur-baden” stromen via de sloepen van de kolenbranders die de smederijen van Chaudfontaine bevoorraadden. In 1696 kreeg Sauveur een prinselijke toekenning ​​voor het gebruik van de bronnen. Sommige genezingen zorgden voor een overweldigend succes, maar wekten jaloezie op. De erfgenamen van de eigenaar van het land waar de baden zich bevonden, klaagden Simon Sauveur aan om de winst weg te nemen van wat hij had gecreëerd.

De Prins-Bisschop van Luik kwam tussenbeide om er van zijn kant van te profiteren en Simon Sauveur werd, bij gebrek aan kapitaal om zijn rechten te verdedigen, in 1713 van zijn werk ontdaan.